અનામત મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

અનામતના મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે એક મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે એસસી-એસટી લિસ્ટમાં રાજ્ય ફેરફાર કરી શકે નહીં. જો રાજ્યોને એસસી-એસટી લિસ્ટમાં ફેરફાર કરવો હોય તો તેના મટે સંસદની મંજૂરી જરૂરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય યાદી મુજબ અનામત મળશે. તેની સાથે સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ ક્હ્યું છે કે વ્યક્તિ કોઈ એક જ રાજ્યમાં અનામતનો લાભ મેળવી શકે અને બીજા રાજ્યમાં તેને અનામતનો લાભ મળી શકે નહીં.

મૂળ સ્ત્રોત વાંચો
Read Full Story in UC News
તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો)
Hot Comments
વધુ કોમેંટ્સ વાંચો
--
ના
હા